główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6001. Data: 2016-08-23 10:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
6002. Data: 2016-08-23 10:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6003. Data: 2016-08-23 10:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6004. Data: 2016-08-23 10:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6005. Data: 2016-08-23 10:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6006. Data: 2016-08-23 10:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 80/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6007. Data: 2016-08-23 10:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 80/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6008. Data: 2016-08-23 10:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 80/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6009. Data: 2016-08-23 10:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 80/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6010. Data: 2016-08-22 15:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.184.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6011. Data: 2016-08-22 15:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.184.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
6012. Data: 2016-08-22 15:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6013. Data: 2016-08-22 15:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
6014. Data: 2016-08-22 15:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.182.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zobowiązania się Gminy do udziału, jako partner przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego w zakresie "Przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 2052S, Nr 2054S, Nr 2053S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) - Ługi-Radły - Bór Zajaciński - Wrzosy - Brzeziny - Przystajń, Gm. Przystajń" w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6015. Data: 2016-08-22 15:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.182.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zobowiązania się Gminy do udziału, jako partner przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego w zakresie "Przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 2052S, Nr 2054S, Nr 2053S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) - Ługi-Radły - Bór Zajaciński - Wrzosy - Brzeziny - Przystajń, Gm. Przystajń" w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6016. Data: 2016-08-22 15:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.181.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II.5.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Przystajń do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6017. Data: 2016-08-22 15:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.181.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II.5.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Przystajń do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód
Wykonanie: Agnieszka Janik
6018. Data: 2016-08-22 15:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.180.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono datę uchwały - rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
6019. Data: 2016-08-22 12:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kamińsko
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6020. Data: 2016-08-22 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim o część usługową w zakresie świadczenia usług przedszkolnych
Wykonanie: Alina Piśniak
6021. Data: 2016-08-22 10:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6022. Data: 2016-08-19 15:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6023. Data: 2016-08-19 15:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6024. Data: 2016-08-19 15:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6025. Data: 2016-08-19 15:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6026. Data: 2016-08-19 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6027. Data: 2016-08-19 15:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6028. Data: 2016-08-19 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6029. Data: 2016-08-19 14:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6030. Data: 2016-08-19 14:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk