główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz stanowisk

Kierownictwo Urzędu stanowią:

1. Wójt - Henryk Mach

2. Sekretarz - Bogusław Leszczyński

3. Skarbnik - Ewa Kotarska. 

W załączniku przedstawiono: wykaz stanowisk pracy, zakres obowiązków i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy, numery pokoi oraz telefonów wewnętrznych poszczególnych stanowisk pracy.

Załączniki:
Wykaz stanowisk 72 KB