główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6961. Data: 2016-02-09 14:00
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XIII.2015 z XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28 grudnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6962. Data: 2016-02-09 13:59
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XIII.2015 z XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28 grudnia 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6963. Data: 2016-02-09 13:57
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XIII.2015 z XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28 grudnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6964. Data: 2016-02-09 13:56
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XIII.2015 z XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28 grudnia 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6965. Data: 2016-02-08 15:46
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6966. Data: 2016-02-08 15:44
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do wniosku - ocena
Wykonanie: Agnieszka Janik
6967. Data: 2016-02-08 15:43
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik do wniosku - informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
6968. Data: 2016-02-08 15:42
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść wniosku
Wykonanie: Agnieszka Janik
6969. Data: 2016-02-08 15:42
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie dla mieszkańców
Wykonanie: Agnieszka Janik
6970. Data: 2016-02-08 15:40
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6971. Data: 2016-02-08 15:14
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za rok 2015 z dnia 08.02.2016 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
6972. Data: 2016-02-08 15:12
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za rok 2015 z dnia 08.02.2016 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
6973. Data: 2016-02-04 15:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na Dostosowanie istniejącego obiektu Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Wykonanie: Alina Piśniak
6974. Data: 2016-02-04 13:12
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianach w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym.
Dodatkowy opis redaktora: Zmieniono osobę odpowiedzialną za treść
Wykonanie: Agnieszka Janik
6975. Data: 2016-02-04 13:11
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianach w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono formatowanie publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6976. Data: 2016-02-04 13:10
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianach w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono publikację
Wykonanie: Agnieszka Janik
6977. Data: 2016-02-04 13:09
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianach w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji i dodano treść ogloszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6978. Data: 2016-02-04 13:09
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o zmianach w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
6979. Data: 2016-02-04 13:08
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
6980. Data: 2016-02-04 13:07
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zmianach w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
6981. Data: 2016-02-04 13:05
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
6982. Data: 2016-02-04 13:04
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6983. Data: 2016-02-04 13:02
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie projektu Gmina Naturalnie Słoneczna.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono tytuł publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6984. Data: 2016-02-03 11:44
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2016 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o wynikach konkursu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6985. Data: 2016-02-02 11:07
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 437 785,60 zł. przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6986. Data: 2016-02-02 09:19
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przystajń, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść opinii RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
6987. Data: 2016-02-02 09:17
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przystajń, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6988. Data: 2016-02-02 09:15
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 437 785,60 zł. przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: opinia RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
6989. Data: 2016-02-02 09:15
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 437 785,60 zł. przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6990. Data: 2016-02-02 09:09
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana - Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik