główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10561. Data: 2013-10-18 13:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Dokończenie budowy boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt budowy boisk
Wykonanie: Agnieszka Janik
10562. Data: 2013-10-18 13:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Dokończenie budowy boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
10563. Data: 2013-10-18 13:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Dokończenie budowy boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10564. Data: 2013-10-18 13:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Dokończenie budowy boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim"
Wykonanie: Agnieszka Janik
10565. Data: 2013-10-18 10:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 60/2013 z dnia 9 października 2013 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przyznania Nagród Wójta Gminy Przystajń w 2013 roku ze specjalnego funduszu nagród.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10566. Data: 2013-10-18 10:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 60/2013 z dnia 9 października 2013 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przyznania Nagród Wójta Gminy Przystajń w 2013 roku ze specjalnego funduszu nagród
Wykonanie: Agnieszka Janik
10567. Data: 2013-10-18 10:36
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje dot. "Programu współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść konsultacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10568. Data: 2013-10-18 10:33
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje dot. "Programu współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r."
Wykonanie: Agnieszka Janik
10569. Data: 2013-10-15 08:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna" w kwocie 200 00,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zapytania i odpowiedzi do przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10570. Data: 2013-10-14 16:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna" w kwocie 200 00,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano korektę SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
10571. Data: 2013-10-14 16:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna" w kwocie 200 00,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano korektę nr ogłoszenia o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10572. Data: 2013-10-11 08:48
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano wzór wniosku na realizację projektu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10573. Data: 2013-10-11 08:46
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o konkursie
Wykonanie: Agnieszka Janik
10574. Data: 2013-10-11 08:44
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10575. Data: 2013-10-09 10:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ługi-Radły" w kwocie 238 485,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano korektę ogłoszenia o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10576. Data: 2013-10-09 10:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna" w kwocie 200 00,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano korektę ogłoszenia o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10577. Data: 2013-10-08 13:45
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano inforamację o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
10578. Data: 2013-10-08 13:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10579. Data: 2013-10-08 11:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna" w kwocie 200 00,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zaświadczenia o niezaleganiu w składkach i podatkach
Wykonanie: Agnieszka Janik
10580. Data: 2013-10-08 11:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna" w kwocie 200 00,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zaświadczenie o wyborze Wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
10581. Data: 2013-10-08 11:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna" w kwocie 200 00,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano uchwałę WPF nr 215
Wykonanie: Agnieszka Janik
10582. Data: 2013-10-08 11:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna" w kwocie 200 00,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano uchwałę WPF nr 205
Wykonanie: Agnieszka Janik
10583. Data: 2013-10-08 11:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna" w kwocie 200 00,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano uchwałę RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
10584. Data: 2013-10-08 11:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna" w kwocie 200 00,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Rb-NDS z 2013 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
10585. Data: 2013-10-08 11:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna" w kwocie 200 00,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Rb-N z 2013 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
10586. Data: 2013-10-08 11:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna" w kwocie 200 00,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Rb N z 2012 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
10587. Data: 2013-10-08 11:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna" w kwocie 200 00,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Rb N z 2011 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
10588. Data: 2013-10-08 11:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna" w kwocie 200 00,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Rb 28S z 2013 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
10589. Data: 2013-10-08 11:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna" w kwocie 200 00,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano rb 28 s z 2012 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
10590. Data: 2013-10-08 11:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna" w kwocie 200 00,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Rb 28s z 2011 r
Wykonanie: Agnieszka Janik