główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr XIV.101.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń

Załączniki:
Uchwała XIV.101.2019 MB
artykuł nr 2

Uchwała nr XIV.100.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2020 rok

Załączniki:
Uchwała nr XIV.100.2019 MB
artykuł nr 3

Uchwała nr XIV.99.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028

Załączniki:
Uchwała nr XIV.99.2019 MB
artykuł nr 4

Uchwała nr XIV.98.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok

Załączniki:
Uchwala nr XIV.98.2019 453 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr XIV.97.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

Nieważność uchwały stwierdzona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.30.2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.

Załączniki:
Uchwala nr XIV.97.2019 202 KB