główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10351. Data: 2013-12-03 11:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu: Świadczenie usługi edukacyjnej dla szkół na terenie Gminy Przystajń współfinansowanej przez UE - II części
Wykonanie: Alina Piśniak
10352. Data: 2013-12-03 08:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 83/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zarządzenie nr 83
Wykonanie: Agnieszka Janik
10353. Data: 2013-12-03 08:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 83/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10354. Data: 2013-12-03 08:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zarządzenie nr 82
Wykonanie: Agnieszka Janik
10355. Data: 2013-12-03 08:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 82/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10356. Data: 2013-12-03 08:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 81/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zarządzenie nr 81
Wykonanie: Agnieszka Janik
10357. Data: 2013-12-03 08:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 81/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10358. Data: 2013-12-03 08:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 80/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie opracowania Instrukcji Działania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Przystajń w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zarządzenie nr 80
Wykonanie: Agnieszka Janik
10359. Data: 2013-12-03 08:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 80/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie opracowania Instrukcji Działania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Przystajń w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru
Wykonanie: Agnieszka Janik
10360. Data: 2013-12-03 08:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 79/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 79
Wykonanie: Agnieszka Janik
10361. Data: 2013-12-03 08:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 79/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10362. Data: 2013-11-29 11:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Dostawa opału - węgla kamiennego energetycznego asortyment EKO groszek do Zespołu Szkół w Przystajni oraz Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
10363. Data: 2013-11-29 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Dostawa opału - węgla kamiennego energetycznego asortyment EKO groszek do Zespołu Szkół w Przystajni oraz Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
10364. Data: 2013-11-29 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Dostawa opału - węgla kamiennego energetycznego asortyment EKO ? groszek do Zespołu Szkół w Przystajni oraz Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
10365. Data: 2013-11-29 11:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu: Dostawa opału - węgla kamiennego energetycznego asortyment EKO ? groszek do Zespołu Szkół w Przystajni oraz Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
10366. Data: 2013-11-29 09:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 78/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 78
Wykonanie: Agnieszka Janik
10367. Data: 2013-11-29 09:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 78/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10368. Data: 2013-11-29 08:45
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXI sesję Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
10369. Data: 2013-11-29 08:36
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXI sesję Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10370. Data: 2013-11-29 08:34
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXI sesję Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
10371. Data: 2013-11-29 08:33
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXI sesję Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
10372. Data: 2013-11-29 08:32
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXI sesję Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
10373. Data: 2013-11-29 08:32
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na XXXI sesję Rady Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
10374. Data: 2013-11-25 16:31
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej (obręb Stany).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10375. Data: 2013-11-25 16:29
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej (obręb Stany)
Wykonanie: Agnieszka Janik
10376. Data: 2013-11-25 16:23
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 31.2013 z dnia 25 listopada 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o zwołaniu sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10377. Data: 2013-11-25 16:22
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 31.2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10378. Data: 2013-11-25 14:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXX.230.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie korekty uchwały Nr XXIX.219.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10379. Data: 2013-11-25 14:00
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.219.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o korekcie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10380. Data: 2013-11-25 13:59
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXX.230.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie korekty uchwały Nr XXIX.219.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik