główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8341. Data: 2015-06-05 10:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.55.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8342. Data: 2015-06-05 10:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.56.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8343. Data: 2015-06-05 10:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.56.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
8344. Data: 2015-06-05 10:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.55.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8345. Data: 2015-06-05 10:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.54.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
8346. Data: 2015-06-03 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Koszenie poboczy dróg, rowów, skarp wzdłuż dróg gminnych na terenie Gminy Przystajń w latach 2015-2016".
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz ofertowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
8347. Data: 2015-06-03 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Koszenie poboczy dróg, rowów, skarp wzdłuż dróg gminnych na terenie Gminy Przystajń w latach 2015-2016".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: Agnieszka Janik
8348. Data: 2015-06-03 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Koszenie poboczy dróg, rowów, skarp wzdłuż dróg gminnych na terenie Gminy Przystajń w latach 2015-2016"
Wykonanie: Agnieszka Janik
8349. Data: 2015-06-03 14:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 47/2015 dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
8350. Data: 2015-06-03 14:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 47/2015 dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1a
Wykonanie: Agnieszka Janik
8351. Data: 2015-06-03 14:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 47/2015 dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
8352. Data: 2015-06-03 13:33
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia ŚZP.6220.2.2015 z dnia 27.05.2015 r. polegającego na: "Przebudowie Drogi powiatowej nr 2053 S Przystajń - Kluczno - Kamińsko w km. od 5+540 do 6+560, uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu", na długości 1 020,00km.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8353. Data: 2015-06-03 13:32
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia ŚZP.6220.2.2015 z dnia 27.05.2015 r. polegającego na: "Przebudowie Drogi powiatowej nr 2053 S Przystajń ? Kluczno ? Kamińsko w km. od 5+540 do 6+560, uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu", na długości 1 020,00km
Wykonanie: Agnieszka Janik
8354. Data: 2015-06-03 12:24
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr VI.2015 z VI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 27 kwietnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie GOKSiR za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8355. Data: 2015-06-03 12:21
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr VI.2015 z VI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 27 kwietnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie GBP za 2014 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
8356. Data: 2015-06-03 12:19
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr VI.2015 z VI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 27 kwietnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie GZOS za 2014 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
8357. Data: 2015-06-03 12:18
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr VI.2015 z VI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 27 kwietnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie GOPS za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8358. Data: 2015-06-03 12:17
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr VI.2015 z VI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 27 kwietnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano0 sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
8359. Data: 2015-06-03 12:16
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr VI.2015 z VI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 27 kwietnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu z sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8360. Data: 2015-06-03 12:16
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr VI.2015 z VI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 27 kwietnia 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8361. Data: 2015-06-03 08:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 47/2015 dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8362. Data: 2015-06-03 08:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 47/2015 dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8363. Data: 2015-06-03 08:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 46/2015 dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
8364. Data: 2015-06-03 08:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 45/2015 dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8365. Data: 2015-06-03 08:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 46/2015 dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia nr 46
Wykonanie: Agnieszka Janik
8366. Data: 2015-06-03 08:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 46/2015 dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8367. Data: 2015-06-03 08:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 45/2015 dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia nr 45
Wykonanie: Agnieszka Janik
8368. Data: 2015-06-03 08:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 45/2015 dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8369. Data: 2015-06-03 08:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 44/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8370. Data: 2015-06-03 08:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 44/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia nr 44
Wykonanie: Agnieszka Janik