główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9091. Data: 2014-12-10 09:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 120/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia nr 120
Wykonanie: Agnieszka Janik
9092. Data: 2014-12-10 09:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 120/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9093. Data: 2014-12-09 08:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.271.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwaly
Wykonanie: Agnieszka Janik
9094. Data: 2014-12-09 08:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.275.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj. boisk sportowych, stanowiących własność Gminy Przystajń, a pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Przystajni i Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9095. Data: 2014-12-09 08:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XL.298.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9096. Data: 2014-12-09 08:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XL.295.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9097. Data: 2014-12-09 08:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr I.2.2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9098. Data: 2014-12-09 08:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr I.2.2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9099. Data: 2014-12-09 08:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr I.1.2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9100. Data: 2014-12-09 08:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr I.1.2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9101. Data: 2014-12-05 12:04
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzór wniosku w wersji do edycji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9102. Data: 2014-12-05 12:03
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzór wniosku pdf
Wykonanie: Agnieszka Janik
9103. Data: 2014-12-05 12:02
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o otwartym naborze
Wykonanie: Agnieszka Janik
9104. Data: 2014-12-05 12:00
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9105. Data: 2014-12-05 11:54
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne ogłoszenie dot. przerwy w dostawach wody
Wykonanie: Agnieszka Janik
9106. Data: 2014-12-05 07:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Przystajń i gminy Panki".
Dodatkowy opis redaktora: dodano SIWZ modyfikację
Wykonanie: Agnieszka Janik
9107. Data: 2014-12-05 07:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Przystajń i gminy Panki".
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 10 - wzór umowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9108. Data: 2014-12-04 14:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano SIWZ po modyfikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9109. Data: 2014-12-04 14:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Przystajń i gminy Panki".
Dodatkowy opis redaktora: dodano odpowiedzi na zapytanie nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
9110. Data: 2014-12-04 14:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 10 wzór umowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9111. Data: 2014-12-04 14:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zmodyfikowany zał nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
9112. Data: 2014-12-04 14:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano odpowiedzi na zapytania nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
9113. Data: 2014-12-04 14:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano odpowiedzi na zapytania nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
9114. Data: 2014-12-04 14:28
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie ograniczonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - dz nr 504/2 ob. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9115. Data: 2014-12-04 14:27
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie ograniczonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - dz nr 504/2 ob. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9116. Data: 2014-12-04 08:59
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XL.2014 z XL sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 13 listopada 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9117. Data: 2014-12-04 08:58
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 10 grudnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
9118. Data: 2014-12-04 08:45
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXX.2013 z XXXX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 13 listopada 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
9119. Data: 2014-12-04 08:44
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXX.2013 z XXXX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 13 listopada 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano protokół
Wykonanie: Agnieszka Janik
9120. Data: 2014-12-04 08:44
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXX.2013 z XXXX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 13 listopada 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik