główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

14821. Data: 2010-06-25 14:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Małyska Czesława
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14822. Data: 2010-06-25 14:08
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piśniak Alina
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14823. Data: 2010-06-25 14:01
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Małyska-Pilśniak Renata
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14824. Data: 2010-06-25 13:50
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Berg Jolanta
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14825. Data: 2010-06-25 13:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Izydorczyk Małgorzata
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14826. Data: 2010-06-25 13:47
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kotarska Jolanta
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14827. Data: 2010-06-25 13:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kmieć Tadeusz
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14828. Data: 2010-06-25 13:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Leszczyński Bogusław
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14829. Data: 2010-06-17 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu na "Dowóz uczniów do szkół w gminie Przystajń"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14830. Data: 2010-06-17 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu na "Dowóz uczniów do szkół w gminie Przystajń"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14831. Data: 2010-06-17 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu na "Dowóz uczniów do szkół w gminie Przystajń"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14832. Data: 2010-06-17 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie przetargu na "Dowóz uczniów do szkół w gminie Przystajń"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14833. Data: 2010-06-07 14:45
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: postanowienie nr 42/10 Przewodniczącej Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zwołania XLII sesji Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14834. Data: 2010-06-07 14:44
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji
Opis zmian: dodanie artykułu: postanowienie nr 42/10 Przewodniczącej Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zwołania XLII sesji Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14835. Data: 2010-06-01 13:54
Dział: Urząd » Organizacja urzędu » numer konta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: numer konta
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14836. Data: 2010-06-01 12:27
Dział: Urząd » Organizacja urzędu » numer konta
Opis zmian: dodanie artykułu: numer konta
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14837. Data: 2010-05-31 07:41
Dział: Prawo Lokalne » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajn (dz.nr 487/3 Bór Zajaciński)
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14838. Data: 2010-05-31 07:40
Dział: Prawo Lokalne » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajn (dz.nr 487/3 Bór Zajaciński)
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14839. Data: 2010-05-26 10:51
Dział: Inne » Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca realizacji projektu w załączniku
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14840. Data: 2010-05-26 10:49
Dział: Inne » Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca realizacji projektu w załączniku
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14841. Data: 2010-05-13 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2009 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLI/21/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14842. Data: 2010-05-13 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2009 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLI/21/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14843. Data: 2010-05-13 14:40
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLI/21/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14844. Data: 2010-05-13 14:38
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLI/21/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14845. Data: 2010-05-13 14:36
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLI/20/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14846. Data: 2010-05-13 14:33
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLI/20/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14847. Data: 2010-05-13 14:31
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLI/19/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14848. Data: 2010-05-13 14:29
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLI/19/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14849. Data: 2010-05-13 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLI/19/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14850. Data: 2010-05-13 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLI/19/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok - patrz: budżet gminy 2010 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz