główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

331. Data: 2020-01-30 09:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.116.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
332. Data: 2020-01-30 09:51
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Harmonogram sesji Rady Gminy.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: harmonogram pracy Rady Gminy na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
333. Data: 2020-01-30 09:50
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja skarg, wniosków i petycji » Prace Komisji skarg, wniosków i petycji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
334. Data: 2020-01-30 09:49
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
335. Data: 2020-01-30 09:48
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
336. Data: 2020-01-30 09:47
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
337. Data: 2020-01-30 09:44
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.108.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
338. Data: 2020-01-30 09:43
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.108.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
339. Data: 2020-01-30 09:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
340. Data: 2020-01-30 09:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
341. Data: 2020-01-30 09:37
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest » Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.109.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
342. Data: 2020-01-30 09:35
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest » Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.109.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
343. Data: 2020-01-30 09:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2009
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXXII/36/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - ogłoszono: Dz.Urz.Woj.Śl. nr 130/2659 z dn. 24.07.2009 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
344. Data: 2020-01-30 08:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2009
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXXII/36/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - ogłoszono: Dz.Urz.Woj.Śl. nr 130/2659 z dn. 24.07.2009 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
345. Data: 2020-01-30 08:47
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.116.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
346. Data: 2020-01-30 08:45
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.116.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
347. Data: 2020-01-30 08:44
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.115.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
348. Data: 2020-01-30 08:42
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.115.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
349. Data: 2020-01-30 08:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.114.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
350. Data: 2020-01-30 08:40
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.114.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
351. Data: 2020-01-30 08:40
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.113.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
352. Data: 2020-01-30 08:39
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.113.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
353. Data: 2020-01-30 08:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.116.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
354. Data: 2020-01-30 08:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.115.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
355. Data: 2020-01-30 08:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.114.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
356. Data: 2020-01-30 08:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.113.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
357. Data: 2020-01-30 08:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.112.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
358. Data: 2020-01-30 08:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.111.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/35/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
359. Data: 2020-01-30 08:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.110.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2020.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
360. Data: 2020-01-30 08:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.109.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik