główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9121. Data: 2014-12-04 08:42
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 10 grudnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
9122. Data: 2014-12-04 08:41
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 10 grudnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
9123. Data: 2014-12-04 08:41
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 10 grudnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
9124. Data: 2014-12-04 08:40
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 10 grudnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
9125. Data: 2014-12-04 08:40
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 10 grudnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
9126. Data: 2014-12-04 08:39
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 10 grudnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
9127. Data: 2014-12-04 08:36
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 10 grudnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
9128. Data: 2014-12-04 08:32
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 10 grudnia 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9129. Data: 2014-12-03 15:32
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 2.2014 z dnia 3 grudnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: doadano tresć postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9130. Data: 2014-12-03 15:32
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 2.2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9131. Data: 2014-12-03 15:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 4 - Wykaz posiadanego sprzętu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9132. Data: 2014-12-03 15:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Ulotka - załącznik nr 3 do wzoru umowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9133. Data: 2014-12-03 15:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9134. Data: 2014-12-03 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 2 oświadczenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
9135. Data: 2014-12-03 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 1 oferta
Wykonanie: Agnieszka Janik
9136. Data: 2014-12-03 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
9137. Data: 2014-12-03 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9138. Data: 2014-12-03 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9139. Data: 2014-12-03 13:28
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Wykaz stanowisk, kompetencje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacja Urzędu Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano publikację w związku ze zmianą na stanowisku wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
9140. Data: 2014-12-03 12:59
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Uchwały dotyczące wysokości diet radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: dodano skład Rady Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9141. Data: 2014-12-03 12:58
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Uchwały dotyczące wysokości diet radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Skład Rady Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9142. Data: 2014-12-03 12:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyciąg z protokołu - ślubowanie wojta
Wykonanie: Agnieszka Janik
9143. Data: 2014-12-03 07:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Wykonanie: Agnieszka Janik
9144. Data: 2014-12-02 10:31
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano dane w publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9145. Data: 2014-12-02 09:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 9 - wykaz punktów poboru
Wykonanie: Agnieszka Janik
9146. Data: 2014-12-01 15:26
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano dane po wyborach 2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9147. Data: 2014-12-01 15:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9148. Data: 2014-12-01 15:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zaświadczenia o wyborze wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
9149. Data: 2014-11-28 13:38
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie - przerwanie dostaw wody dnia 03.12.2014 - dotyczy całej gminy
Wykonanie: Paweł Antczak
9150. Data: 2014-11-28 13:35
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak