główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

13591. Data: 2011-07-11 13:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Stany ul. Galińskie i Siekierowizna gmina Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13592. Data: 2011-07-11 13:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Stany ul. Galińskie i Siekierowizna gmina Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13593. Data: 2011-07-11 13:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Stany ul. Galińskie i Siekierowizna gmina Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13594. Data: 2011-07-11 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Stany ul. Galińskie i Siekierowizna gmina Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13595. Data: 2011-07-11 13:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Stany ul. Galińskie i Siekierowizna gmina Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13596. Data: 2011-07-11 13:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Stany ul. Galińskie i Siekierowizna gmina Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13597. Data: 2011-07-11 13:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Stany ul. Galińskie i Siekierowizna gmina Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13598. Data: 2011-07-08 14:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Stany ul. Galińskie i Siekierowizna gmina Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13599. Data: 2011-07-08 14:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Stany ul. Galińskie i Siekierowizna gmina Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13600. Data: 2011-07-08 10:07
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr VI/11 z VI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 kwietnia 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13601. Data: 2011-07-06 07:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13602. Data: 2011-07-05 15:25
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13603. Data: 2011-07-05 15:22
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13604. Data: 2011-07-05 15:11
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13605. Data: 2011-07-05 14:59
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/52/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13606. Data: 2011-07-05 14:58
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII/52/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13607. Data: 2011-07-05 14:58
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2010 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13608. Data: 2011-07-05 14:57
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2010 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13609. Data: 2011-07-05 14:57
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2010 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13610. Data: 2011-07-05 14:57
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13611. Data: 2011-07-05 14:57
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13612. Data: 2011-07-05 14:51
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011-2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
13613. Data: 2011-07-05 14:51
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011-2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
13614. Data: 2011-07-05 14:49
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/49/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13615. Data: 2011-07-05 14:48
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII/49/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13616. Data: 2011-07-05 14:48
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13617. Data: 2011-07-05 14:47
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13618. Data: 2011-07-05 14:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr V/34/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13619. Data: 2011-07-05 14:45
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr V/34/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13620. Data: 2011-07-05 14:40
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: usunięcie artykułu: Budżet Gminy Przystajń na 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik