główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1561. Data: 2019-05-07 13:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
1562. Data: 2019-05-07 13:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
1563. Data: 2019-05-07 13:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
1564. Data: 2019-05-07 13:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
1565. Data: 2019-05-07 11:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1566. Data: 2019-05-07 11:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1567. Data: 2019-05-07 11:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1568. Data: 2019-05-07 11:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1569. Data: 2019-05-07 11:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1570. Data: 2019-05-07 11:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1571. Data: 2019-05-07 11:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1572. Data: 2019-05-07 11:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 47/2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
1573. Data: 2019-05-07 11:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 46/2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
1574. Data: 2019-05-07 11:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 42/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w Gminie Przystajń w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1575. Data: 2019-05-07 10:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1576. Data: 2019-05-07 10:26
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść dokumentu
Wykonanie: Agnieszka Janik
1577. Data: 2019-05-07 10:25
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Wykonanie: Agnieszka Janik
1578. Data: 2019-05-07 10:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1579. Data: 2019-05-06 15:37
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Wykaz stanowisk, kompetencje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz stanowisk.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano wykaz stanowisk
Wykonanie: Agnieszka Janik
1580. Data: 2019-05-06 15:36
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Wykaz stanowisk, kompetencje
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz stanowisk
Wykonanie: Agnieszka Janik
1581. Data: 2019-05-06 15:35
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wykaz stanowisk.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto błędnie wprowadzoną publikację
Wykonanie: Agnieszka Janik
1582. Data: 2019-05-06 15:34
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz stanowisk.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano wykaz stanowisk
Wykonanie: Agnieszka Janik
1583. Data: 2019-05-06 15:34
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz stanowisk
Wykonanie: Agnieszka Janik
1584. Data: 2019-05-06 15:32
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Wykaz stanowisk, kompetencje
Opis zmian: usunięcie artykułu: Organizacja Urzędu Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualny wykaz stanowisk
Wykonanie: Agnieszka Janik
1585. Data: 2019-05-06 14:07
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 7.2019 z dnia 06.05.2019 r. w sprawie zwołania VII sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 13.05.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1586. Data: 2019-05-06 14:06
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 7.2019 z dnia 06.05.2019 r. w sprawie zwołania VII sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 13.05.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1587. Data: 2019-05-06 14:04
Dział: Urząd Gminy » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Czas pracy Urzędu Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualną informację dot. zamknięcia UG w dniu 2 maja 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1588. Data: 2019-05-06 14:03
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualną informację dot. zamknięcia UG 2 maja 2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
1589. Data: 2019-05-06 13:29
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 13.05.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 11 - autopoprawka
Wykonanie: Agnieszka Janik
1590. Data: 2019-05-06 13:28
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 13.05.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 11
Wykonanie: Agnieszka Janik