główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie przetargu na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń"

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678021S ul. Leśna w miejscowości Przystajń"

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678002S w miejscowości Kuźnica Stara"

artykuł nr 4

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2052S poprzez wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Przystajń ul. Nowa

artykuł nr 5

Ogłoszenie przetargu na Dostosowanie istniejącego obiektu Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego