główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6901. Data: 2016-02-12 09:56
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.142.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6902. Data: 2016-02-12 09:56
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.141.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6903. Data: 2016-02-12 09:56
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.141.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6904. Data: 2016-02-12 09:55
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Nr XIV.141.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6905. Data: 2016-02-12 09:53
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.141.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6906. Data: 2016-02-12 09:53
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.141.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6907. Data: 2016-02-12 09:52
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.149.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6908. Data: 2016-02-12 09:51
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.149.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
6909. Data: 2016-02-12 09:49
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.148.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6910. Data: 2016-02-12 09:48
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.148.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6911. Data: 2016-02-12 09:46
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6912. Data: 2016-02-12 09:45
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
6913. Data: 2016-02-12 09:45
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6914. Data: 2016-02-12 09:44
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
6915. Data: 2016-02-12 09:43
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6916. Data: 2016-02-12 09:43
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
6917. Data: 2016-02-12 09:42
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Harmonogram obrad Rady Gminy.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: harmonogram pracy Rady Gminy na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6918. Data: 2016-02-12 09:41
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Harmonogram obrad Rady Gminy.
Opis zmian: dodanie artykułu: harmonogram pracy Rady Gminy na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
6919. Data: 2016-02-12 09:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.140.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik do uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6920. Data: 2016-02-12 09:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.139.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6921. Data: 2016-02-12 09:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.149.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6922. Data: 2016-02-12 09:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.149.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
6923. Data: 2016-02-12 09:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.148.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6924. Data: 2016-02-12 09:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.148.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
6925. Data: 2016-02-12 09:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.147.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przystajń na lata 2016-2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika do uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6926. Data: 2016-02-12 09:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.147.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przystajń na lata 2016-2022.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6927. Data: 2016-02-12 09:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.147.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przystajń na lata 2016-2022
Wykonanie: Agnieszka Janik
6928. Data: 2016-02-12 09:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.146.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 254/7 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6929. Data: 2016-02-12 09:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.146.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 254/7 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6930. Data: 2016-02-12 09:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 1Uchwała Nr XIV.145.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 184/5 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik