główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIII.216.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024

Załączniki:
Uchwała nr XXIII.216.2016 MB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIII.215.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2017 rok

Załączniki:
Uchwała nr XXIII.215.2016 MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIII.214.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Załączniki:
Uchwała nr XXIII.214.2016 76 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXIII.213.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2017 rok

Załączniki:
Uchwała nr XXIII.213.2016 136 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXIII.212.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV.146.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 254/7 w m. Przystajń

Załączniki:
Uchwała nr XXIII.212.2016 63 KB