główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1021. Data: 2019-09-04 12:21
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe Przebudowa budynku OSP w Przystajni celem dostosowania na potrzeby nowego pojazdu pożarniczego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1022. Data: 2019-09-04 12:21
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe Przebudowa budynku OSP w Przystajni celem dostosowania na potrzeby nowego pojazdu pożarniczego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1023. Data: 2019-09-04 12:18
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe Przebudowa budynku OSP w Przystajni celem dostosowania na potrzeby nowego pojazdu pożarniczego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1024. Data: 2019-09-02 10:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
1025. Data: 2019-09-02 10:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
1026. Data: 2019-09-02 10:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2 WPF
Wykonanie: Agnieszka Janik
1027. Data: 2019-09-02 10:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 WPF
Wykonanie: Agnieszka Janik
1028. Data: 2019-09-02 10:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano część opisową WPF
Wykonanie: Agnieszka Janik
1029. Data: 2019-09-02 10:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
1030. Data: 2019-09-02 10:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
1031. Data: 2019-09-02 10:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
1032. Data: 2019-09-02 10:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
1033. Data: 2019-09-02 10:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
1034. Data: 2019-09-02 10:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
1035. Data: 2019-09-02 10:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
1036. Data: 2019-09-02 10:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
1037. Data: 2019-09-02 10:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację opisową
Wykonanie: Agnieszka Janik
1038. Data: 2019-09-02 10:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 82
Wykonanie: Agnieszka Janik
1039. Data: 2019-09-02 10:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
1040. Data: 2019-09-02 10:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 81/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1041. Data: 2019-09-02 10:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 81/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1042. Data: 2019-09-02 10:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 80/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku członka OSP Górki-Stany podczas udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej
Wykonanie: Agnieszka Janik
1043. Data: 2019-09-02 10:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 80/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku członka OSP Górki-Stany podczas udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej
Wykonanie: Agnieszka Janik
1044. Data: 2019-09-02 09:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 79/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1045. Data: 2019-09-02 09:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 79/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1046. Data: 2019-09-02 09:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 78/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1047. Data: 2019-09-02 09:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 78/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1048. Data: 2019-09-02 09:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 77/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
1049. Data: 2019-09-02 09:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 77/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1050. Data: 2019-09-02 09:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 77/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik