główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

271. Data: 2020-02-17 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
272. Data: 2020-02-17 13:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
273. Data: 2020-02-17 13:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
274. Data: 2020-02-17 13:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
275. Data: 2020-02-17 13:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
276. Data: 2020-02-17 13:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
277. Data: 2020-02-17 12:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
278. Data: 2020-02-17 11:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 22
Wykonanie: Agnieszka Janik
279. Data: 2020-02-17 11:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
280. Data: 2020-02-17 11:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
281. Data: 2020-02-17 11:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
282. Data: 2020-02-17 11:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
283. Data: 2020-02-17 11:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
284. Data: 2020-02-13 11:59
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2020 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
285. Data: 2020-02-13 11:57
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2020 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
286. Data: 2020-02-13 11:55
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2020 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
287. Data: 2020-02-13 11:53
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2020 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
288. Data: 2020-02-11 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
289. Data: 2020-02-11 10:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 106/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono zarządzenie zawierające błędy pisarskie
Wykonanie: Agnieszka Janik
290. Data: 2020-02-11 08:33
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2020 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie wyników
Wykonanie: Agnieszka Janik
291. Data: 2020-02-10 11:39
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 17.02.2020.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
292. Data: 2020-02-10 11:38
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 17.02.2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
293. Data: 2020-02-03 15:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
294. Data: 2020-02-03 15:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
295. Data: 2020-02-03 15:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
296. Data: 2020-02-03 15:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
297. Data: 2020-02-03 15:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
298. Data: 2020-02-03 15:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
299. Data: 2020-02-03 15:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
300. Data: 2020-02-03 11:11
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XV.2019 z XV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 27 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik