główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwała nr IV.33.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Mrówczak, Stany, Brzeziny i Kamińsko

Załączniki:
Uchwała nr IV.33.2019 MB
artykuł nr 7

Uchwała Nr XLIV.371.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 13 listopada 2018 r.
poz. 7073

link do publikacji: dzienniki.slask.eu/WDU_S/2018/7073/akt.pdf

artykuł nr 8

Uchwała Nr XLII.363.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała wraz z załącznikami dostępna jest w zakładce Prawo Miejscowe ->Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia

Link do zakładki: www.bip.przystajn.akcessnet.net/index.php

Stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NR IFIII.4131.1.83.2018 z dnia 17 października 2018 r.

artykuł nr 9

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
Ogłoszenie 662 KB
artykuł nr 10

Uchwała nr XXXV.307.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Śląskiego dnia 8 lutego 2018 r. pod poz. 929.

Z jego treścią można się zapoznać w BIP w zakładce PRAWO MIEJSCOWE->WSZYSTKIE UCHWAŁY W KOLEJNOŚCI PODJĘCIA-> Uchwała Nr XXXV.307.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub klikając w zamieszczony poniżej link do Dziennika Urzędowego:

dzienniki.slask.eu/WDU_S/2018/929/akt.pdf

Nieważność uchwały stwierdzona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.18.2018 z dnia 1 marca 2018 r.