główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nieważność w części określonej w § 7 ust. 2 i 3 uchwały stwierdzona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.423.2016 z 3 sierpnia 2016 r.

Załączniki:
Uchwała nr XVIII.175.2016117 KB