główna zawartość
artykuł nr 16

głoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa, dz. nr ewid. 377 o pow. 0,0937 ha, obręb Podłęże Szlacheckie, nieużytki 196 m2, pastwisko 741 m2.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 851 KB
artykuł nr 17

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa, działka nr ewid. 487/3 o pow. 0,0955 ha, obręb Bór Zajaciński, położona w Borze Zajacińskim, stanowiąca grunty orne - 955 m2.

Załączniki:
Ogłoszenie przetargu 267 KB
artykuł nr 18

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość zabudowana, dz. nr ewid. 500/2 o pow. 0,4891 ha, obręb Kuźnica Nowa, położona w Kuźnicy Nowej, stanowiąca grunty klasy Bi - 4891 m2.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu MB
artykuł nr 19

ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz. nr 377 Podłęże Szlacheckie)

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 833 KB
artykuł nr 20

ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz. nr 415/9 Podłęże Szlacheckie)

Załączniki:
ogłoszenie o przetargu 817 KB