główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

14851. Data: 2010-05-13 14:23
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLI/18/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14852. Data: 2010-05-13 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLI/18/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14853. Data: 2010-05-13 14:20
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLI/17/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inka-sentów
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14854. Data: 2010-05-13 14:16
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLI/17/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inka-sentów
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14855. Data: 2010-05-13 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLI/16/10z dnia 29 kwietnia 2010 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14856. Data: 2010-05-13 12:55
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLI/16/10z dnia 29 kwietnia 2010 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14857. Data: 2010-05-13 12:54
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XL/15/10 z dnia 29 marca 2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/6/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/4/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2010 rok.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14858. Data: 2010-05-13 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XL/15/10 z dnia 29 marca 2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/6/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/4/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2010 rok.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14859. Data: 2010-05-13 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XL/15/10 z dnia 29 marca 2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/6/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/4/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2010 rok- Patrz: budżet gminy 2010
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14860. Data: 2010-05-13 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XL/14/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14861. Data: 2010-05-13 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XL/14/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14862. Data: 2010-05-13 12:40
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XL/14/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok - Patrz: budżet gminy 2010
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14863. Data: 2010-05-13 12:39
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XL/13/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Kamińsko stanowiącej własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14864. Data: 2010-05-13 12:39
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XL/13/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Kamińsko stanowiącej własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14865. Data: 2010-05-13 12:37
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XL/12/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Mrówczak stanowiącej własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14866. Data: 2010-05-13 12:15
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XL/12/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Mrówczak stanowiącej własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14867. Data: 2010-05-13 12:13
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XL/11/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/1/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/27/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia usług przez gminne przed-szkola publiczne;
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14868. Data: 2010-05-13 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XL/11/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/1/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/27/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia usług przez gminne przed-szkola publiczne;
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14869. Data: 2010-05-13 12:03
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XL/10/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie wspólnej realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia tj. dofinansowania statutowej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14870. Data: 2010-05-13 11:58
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XL/10/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie wspólnej realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia tj. dofinansowania statutowej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14871. Data: 2010-05-13 11:56
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2009 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14872. Data: 2010-05-13 11:55
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2009 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14873. Data: 2010-05-13 11:54
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2009 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2009 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14874. Data: 2010-05-13 11:52
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2009 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2009 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14875. Data: 2010-05-13 11:50
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2009 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Przystajń za 2009 rok (opis)
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14876. Data: 2010-05-13 11:48
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2009 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Przystajń za 2009 rok (opis)
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14877. Data: 2010-05-13 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: protokół Nr XL/10 z sesji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 marca 2010 roku
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14878. Data: 2010-05-13 10:48
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: protokół Nr XL/10 z sesji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 marca 2010 roku
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14879. Data: 2010-05-13 10:40
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: protokół nr XXXIX/10 z sesji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 22 lutego 2010 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14880. Data: 2010-05-13 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: protokół nr XXXIX/10 z sesji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 22 lutego 2010 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz