główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj - II Przetarg

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI

Uwaga!
Z przyczyn technicznych niektóre pliki zostały podzielone na części (oznaczone "part1, part2..."). W celu ich odtworzenia należy pobrać wszystkie części i otworzyć dowolną z nich.

 

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bagna