główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

14941. Data: 2010-03-02 10:53
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodano uchwałę nr XXXIX/9/10
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14942. Data: 2010-03-02 09:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: dodano pli: uchwała Nr XXXIX/6/10
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14943. Data: 2010-03-02 09:32
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodano uchwałę nr XXXIX/5/10
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14944. Data: 2010-03-02 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: dodano plik: budżet na 2010 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14945. Data: 2010-02-26 14:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: dodano plik
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14946. Data: 2010-02-26 13:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: dodano plik
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14947. Data: 2010-02-26 13:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: dodano plik
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14948. Data: 2010-02-26 13:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: dodano plik
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14949. Data: 2010-02-26 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: dodano plik
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14950. Data: 2010-02-26 13:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: dodano plik
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14951. Data: 2010-02-26 13:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: dodano plik
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14952. Data: 2010-02-26 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: Dodano plik
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14953. Data: 2010-02-26 13:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: dodano plik
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14954. Data: 2010-02-26 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: dodano ogłoszenie
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14955. Data: 2010-02-16 12:15
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji
Opis zmian: dodano treść postanowienia nr 39/10
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14956. Data: 2010-02-04 13:01
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły Rady Gminy » rok 2009
Opis zmian: dodano plik protokół nr XXXVII/09
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14957. Data: 2010-02-04 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje z mieszkańcami
Opis zmian: dodano pli "konsultacje w sprawie budowy sicie światłowodowej w Gminie Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14958. Data: 2010-01-25 08:15
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodano treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14959. Data: 2010-01-25 08:10
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: dodano plik uchwały
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14960. Data: 2010-01-08 15:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: dodano plik ogloszenia
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14961. Data: 2009-12-31 13:13
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Monitora Polskiego
Opis zmian: dodano link do strony serwisu Monitora Polskiego
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14962. Data: 2009-12-31 13:11
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: dodano link do strony serwisu Dziennika Ustaw
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14963. Data: 2009-12-29 13:30
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji
Opis zmian: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14964. Data: 2009-11-25 13:58
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Zaopatrzenie w wodę » Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
Opis zmian: aktualizacja
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14965. Data: 2009-11-25 13:57
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Zaopatrzenie w wodę » Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
Opis zmian: aktualizacja
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14966. Data: 2009-11-25 13:55
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Zaopatrzenie w wodę » Procedura podłączenia do sieci wodociągowej
Opis zmian: aktualizacja
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14967. Data: 2009-11-25 13:51
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Zaopatrzenie w wodę » Procedura podłączenia do sieci wodociągowej
Opis zmian: aktualizacja
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14968. Data: 2009-11-18 08:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2009
Opis zmian: dodano "zawiadomienie o wyborze oferty"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14969. Data: 2009-11-17 11:22
Dział: Inne » Pilotażowy Program LEADER+
Opis zmian: Aktualizacja adresu www
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14970. Data: 2009-11-02 10:35
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły Rady Gminy » rok 2009
Opis zmian: dodano protokół nr XXXV/09
Wykonanie: Krystyna Kopacz