główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2731. Data: 2018-09-18 10:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 94/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
2732. Data: 2018-09-18 10:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 94/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
2733. Data: 2018-09-18 10:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 94/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2734. Data: 2018-09-18 10:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 94/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2735. Data: 2018-09-17 13:21
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 24 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2736. Data: 2018-09-17 12:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 24 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
2737. Data: 2018-09-17 12:56
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 24 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
2738. Data: 2018-09-17 12:48
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 24 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
2739. Data: 2018-09-17 12:48
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 24 października 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2740. Data: 2018-09-17 12:47
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
2741. Data: 2018-09-17 12:47
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wykonanie: Agnieszka Janik
2742. Data: 2018-09-17 12:47
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2743. Data: 2018-09-17 12:46
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
2744. Data: 2018-09-17 12:46
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
2745. Data: 2018-09-17 12:45
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018 - 2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
2746. Data: 2018-09-17 12:07
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 43.2018 z dnia 17 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2747. Data: 2018-09-17 12:06
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 43.2018 z dnia 17 września 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2748. Data: 2018-09-14 09:54
Dział: Inne » Wybory i referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o miejscu i terminie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2749. Data: 2018-09-14 09:52
Dział: Inne » Wybory i referenda
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o miejscu i terminie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
Wykonanie: Agnieszka Janik
2750. Data: 2018-09-13 13:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie opisowe GBP
Wykonanie: Agnieszka Janik
2751. Data: 2018-09-13 13:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie opisowe GOKSiR
Wykonanie: Agnieszka Janik
2752. Data: 2018-09-13 12:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 10 - zrealizowane dochody i wydatki
Wykonanie: Agnieszka Janik
2753. Data: 2018-09-13 12:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 9 - stan zobowiązań
Wykonanie: Agnieszka Janik
2754. Data: 2018-09-13 12:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę na 8 - wykonanie przychodów i rozchodów
Wykonanie: Agnieszka Janik
2755. Data: 2018-09-13 12:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 7 - wykaz udzielonych dotacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2756. Data: 2018-09-13 12:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 6 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
2757. Data: 2018-09-13 12:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 5- realizacja dochodów zleconych
Wykonanie: Agnieszka Janik
2758. Data: 2018-09-13 12:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 4 - wykonanie wydatków majątkowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
2759. Data: 2018-09-13 12:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 3 do Informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2760. Data: 2018-09-13 12:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 1 i 2 do Informacji - wykonanie dochodów i wydatków
Wykonanie: Agnieszka Janik