główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1921. Data: 2019-02-25 15:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1922. Data: 2019-02-25 15:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1923. Data: 2019-02-25 15:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Przystajń zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1924. Data: 2019-02-25 15:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Przystajń zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
Wykonanie: Agnieszka Janik
1925. Data: 2019-02-25 15:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1926. Data: 2019-02-25 15:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1927. Data: 2019-02-25 15:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
1928. Data: 2019-02-25 15:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1929. Data: 2019-02-22 08:17
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2019 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyniki konkursu
Wykonanie: Agnieszka Janik
1930. Data: 2019-02-22 08:15
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2019 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyniki konkursu
Wykonanie: Agnieszka Janik
1931. Data: 2019-02-21 14:36
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy dydaktycznych dla projektu "Wspieramy najmłodszych"1
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1932. Data: 2019-02-20 10:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1933. Data: 2019-02-19 09:32
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy dydaktycznych dla projektu "Wspieramy najmłodszych"1
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1934. Data: 2019-02-18 12:32
Dział: Inne » RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1935. Data: 2019-02-18 12:32
Dział: Inne » RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1936. Data: 2019-02-18 12:31
Dział: Inne » RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1937. Data: 2019-02-18 12:30
Dział: Inne » RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1938. Data: 2019-02-18 12:23
Dział: Inne » RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1939. Data: 2019-02-18 10:49
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury » BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano informację o godzinach otwarcia biblioteki
Wykonanie: Agnieszka Janik
1940. Data: 2019-02-13 10:30
Dział: Organy Gminy » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2018-2023.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono załącznik zawierający błędy literowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
1941. Data: 2019-02-08 14:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1942. Data: 2019-02-08 12:29
Dział: Organy Gminy » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2018-2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
1943. Data: 2019-02-08 12:26
Dział: Organy Gminy » Sołectwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2018-2023
Wykonanie: Agnieszka Janik
1944. Data: 2019-02-07 13:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj II
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1945. Data: 2019-02-07 13:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj II
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1946. Data: 2019-02-07 10:40
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy dydaktycznych dla projektu "Wspieramy najmłodszych"1
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1947. Data: 2019-02-06 15:03
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV.35.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1948. Data: 2019-02-06 15:02
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV.35.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
1949. Data: 2019-02-06 15:01
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV.34.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1950. Data: 2019-02-06 15:01
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV.34.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik