główna zawartość
artykuł nr 11

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa składająca się z działek 360/2 oraz 361 o łącznej pow. 1,0488 ha, obręb Przystajń, położona w Przystajni

Załączniki:
Treść ogłoszenia 975 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa składająca się z działek 360/2 oraz 361 o łącznej pow. 1,0488 ha, obręb Przystajń, położona w Przystajni

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 239 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa składająca się z działek 660 i 686 o łącznej pow. 0,7443 ha, obręb Stany, położona w Stanach

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 239 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość zabudowana, dz. nr ewid. 500/2 o pow. 0,4891 ha, obręb Kuźnica Nowa, położona w Kuźnicy Nowej, stanowiąca grunty klasy Bi - 4891 m2.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu MB
artykuł nr 15

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość zabudowana, dz. nr ewid. 500/2 o pow. 0,4891 ha, obręb Kuźnica Nowa, położona w Kuźnicy Nowej, stanowiąca grunty klasy Bi - 4891 m2.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu MB