główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXVII.270.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

Załączniki:
Uchwała nr XXXVII.270.2014 463 KB
artykuł nr 2

Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2013 rok

Załączniki:
Opinia RIO 312 KB
artykuł nr 3

Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie wniosku Wójta Gminy Przystajń o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń

artykuł nr 5

Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Załączniki:
Opinia RIO MB