główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2671. Data: 2018-10-08 16:32
Dział: Inne » Wybory i referenda » Wybory samorządowe 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 6/2018 GKW w Przystajni z dnia 8 października 2018 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2672. Data: 2018-10-08 16:31
Dział: Inne » Wybory i referenda » Wybory samorządowe 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 6/2018 GKW w Przystajni z dnia 8 października 2018 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
2673. Data: 2018-10-08 16:29
Dział: Inne » Wybory i referenda » Wybory samorządowe 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie GKW z 8 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2674. Data: 2018-10-08 16:29
Dział: Inne » Wybory i referenda » Wybory samorządowe 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie GKW z 8 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
2675. Data: 2018-10-08 16:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2676. Data: 2018-10-08 16:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2677. Data: 2018-10-08 16:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2678. Data: 2018-10-08 16:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2679. Data: 2018-10-05 12:17
Dział: Inne » Wybory i referenda » Wybory samorządowe 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Przystajń zarządzonych na dzień 21 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2680. Data: 2018-10-05 12:16
Dział: Inne » Wybory i referenda » Wybory samorządowe 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Przystajń zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2681. Data: 2018-10-05 12:15
Dział: Inne » Wybory i referenda » Wybory samorządowe 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o składzie osobowym OKW
Wykonanie: Agnieszka Janik
2682. Data: 2018-10-05 12:14
Dział: Inne » Wybory i referenda » Wybory samorządowe 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych
Wykonanie: Agnieszka Janik
2683. Data: 2018-10-02 08:02
Dział: Inne » Wybory i referenda » Wybory samorządowe 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych listach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2684. Data: 2018-10-02 08:01
Dział: Inne » Wybory i referenda » Wybory samorządowe 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o zarejestrowanych listach
Wykonanie: Agnieszka Janik
2685. Data: 2018-09-27 11:58
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIII.369.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2686. Data: 2018-09-27 11:58
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLIII.369.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
2687. Data: 2018-09-27 11:58
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIII.368.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2688. Data: 2018-09-27 11:52
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLIII.368.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2689. Data: 2018-09-27 11:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIII.369.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2690. Data: 2018-09-27 11:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIII.369.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik
Wykonanie: Agnieszka Janik
2691. Data: 2018-09-27 11:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIII.369.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2692. Data: 2018-09-27 11:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLIII.369.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
2693. Data: 2018-09-27 11:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIII.368.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2694. Data: 2018-09-27 11:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLIII.368.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2695. Data: 2018-09-27 11:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIII.367.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2696. Data: 2018-09-27 11:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLIII.367.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wykonanie: Agnieszka Janik
2697. Data: 2018-09-27 11:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 97/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
2698. Data: 2018-09-27 11:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 97/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załączniki nr 2.1 do 2.8
Wykonanie: Agnieszka Janik
2699. Data: 2018-09-27 11:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 97/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2 - opisówka
Wykonanie: Agnieszka Janik
2700. Data: 2018-09-27 11:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 97/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik