główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10771. Data: 2013-08-19 12:48
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano ogłoszenie o godzinach pracy UG w sierpniu 2013
Wykonanie: Agnieszka Janik
10772. Data: 2013-08-19 11:05
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 13.08.2013 r. - próbki wody z Ujęcia Wody w Przystajni i Stacji Uzdatniania Wody w Borze Zajacińskim..
Dodatkowy opis redaktora: zamieszczenie ogłoszenia
Wykonanie: Paweł Antczak
10773. Data: 2013-08-19 11:04
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 13.08.2013 r. - próbki wody z Ujęcia Wody w Przystajni i Stacji Uzdatniania Wody w Borze Zajacińskim.
Wykonanie: Paweł Antczak
10774. Data: 2013-08-12 08:26
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono formatowanie informacji o godzinach pracy UG
Wykonanie: Agnieszka Janik
10775. Data: 2013-08-12 08:25
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowano obwieszczenie o godzinach pracy w sierpniu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10776. Data: 2013-08-09 10:57
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono formatowanie ogłoszenia o pracy UG w sierpniu 2013
Wykonanie: Agnieszka Janik
10777. Data: 2013-08-09 10:55
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowano ogłoszenie o godzinach pracy UG P-jń w sierpniu 2013.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10778. Data: 2013-08-07 08:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono zaświadczenie o niezaleganiu w składkach z powodu nieotwierania się
Wykonanie: Agnieszka Janik
10779. Data: 2013-08-07 08:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono plik z Rb 27s z 2012 r z powodu nieotwierania się
Wykonanie: Agnieszka Janik
10780. Data: 2013-08-07 08:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono plik z Rb 27s z 2013 r z powodu nieotwierania się
Wykonanie: Agnieszka Janik
10781. Data: 2013-08-07 08:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono Rb-N z 2013 r z powodu nieotwierania się
Wykonanie: Agnieszka Janik
10782. Data: 2013-08-07 08:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono plik z Rb-NDS z 2013 r z powodu nieotwierania się
Wykonanie: Agnieszka Janik
10783. Data: 2013-08-07 08:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono plik z WPF z powodu jego nieotwierania się
Wykonanie: Agnieszka Janik
10784. Data: 2013-08-07 08:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono plik z uchwałą RIO z powodu jego nieotwierania się
Wykonanie: Agnieszka Janik
10785. Data: 2013-08-07 08:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono plik z zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach z powodu nieotwierania się pliku
Wykonanie: Agnieszka Janik
10786. Data: 2013-08-07 08:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono Rb-27S z 2013 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
10787. Data: 2013-08-06 11:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek
Wykonanie: Agnieszka Janik
10788. Data: 2013-08-06 11:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami
Wykonanie: Agnieszka Janik
10789. Data: 2013-08-06 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zaświadczenie o wyborze Wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
10790. Data: 2013-08-06 11:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
10791. Data: 2013-08-06 11:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę WPF
Wykonanie: Agnieszka Janik
10792. Data: 2013-08-06 11:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Rb-NDS z 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10793. Data: 2013-08-06 11:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Rb-N z 2013 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
10794. Data: 2013-08-06 11:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Rb-N z 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10795. Data: 2013-08-06 11:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Rb-N z 2011
Wykonanie: Agnieszka Janik
10796. Data: 2013-08-06 11:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Rb-28S za 2013
Wykonanie: Agnieszka Janik
10797. Data: 2013-08-06 10:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Rb-28S z 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10798. Data: 2013-08-06 10:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Rb-28s z 2011 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
10799. Data: 2013-08-06 10:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: dodano RB-27S z 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10800. Data: 2013-08-06 10:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Rb=-27S z 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik