główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

13741. Data: 2011-06-01 08:47
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr VI/11 z VI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 kwietnia 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13742. Data: 2011-06-01 08:44
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr VI/11 z VI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 kwietnia 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13743. Data: 2011-06-01 08:43
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr VI/11 z VI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 maja 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13744. Data: 2011-05-31 13:43
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy 2010-14
Wykonanie: Agnieszka Janik
13745. Data: 2011-05-31 13:43
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy 2010-14
Wykonanie: Agnieszka Janik
13746. Data: 2011-05-31 12:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13747. Data: 2011-05-31 12:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13748. Data: 2011-05-31 12:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13749. Data: 2011-05-31 11:06
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kapuścik Henryka
Wykonanie: Agnieszka Janik
13750. Data: 2011-05-31 11:03
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie z 2011 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
13751. Data: 2011-05-31 11:02
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie z 2011 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
13752. Data: 2011-05-27 11:06
Dział: Inne » Wybory ławników na kadencję 2012-2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory ławników na kadencję 2012-2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
13753. Data: 2011-05-27 11:05
Dział: Inne » Wybory ławników na kadencję 2012-2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory ławników na kadencję 2012-2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
13754. Data: 2011-05-27 11:04
Dział: Inne » Wybory ławników na kadencję 2012-2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybory ławników na kadencję 2012-2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
13755. Data: 2011-05-27 10:22
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13756. Data: 2011-05-27 10:16
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe » Solary
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt "Gmina Naturalnie Słoneczna"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13757. Data: 2011-05-27 10:03
Dział: Inne » Projekt polegający na montażu i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje na temat projektu
Wykonanie: Agnieszka Janik
13758. Data: 2011-05-27 10:03
Dział: Inne » Projekt polegający na montażu i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje na temat projektu
Wykonanie: Agnieszka Janik
13759. Data: 2011-05-27 10:02
Dział: Inne » Projekt polegający na montażu i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje na temat projektu
Wykonanie: Agnieszka Janik
13760. Data: 2011-05-27 10:02
Dział: Inne » Projekt polegający na montażu i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje na temat projektu
Wykonanie: Agnieszka Janik
13761. Data: 2011-05-25 10:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13762. Data: 2011-05-25 10:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13763. Data: 2011-05-24 15:13
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
13764. Data: 2011-05-24 15:13
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
13765. Data: 2011-05-24 15:11
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
13766. Data: 2011-05-24 15:11
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
13767. Data: 2011-05-24 15:11
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
13768. Data: 2011-05-24 15:10
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
13769. Data: 2011-05-24 15:08
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - przerwanie dostaw wody w dniach 31 maj - 1 czerwca 2011
Wykonanie: Krystyna Kopacz
13770. Data: 2011-05-24 15:06
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór uzupełniający na stanowisko Kierownika projektu o nazwie "Wesołe przedszkole" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wykonanie: Agnieszka Janik