główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8311. Data: 2015-06-05 13:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.57.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8312. Data: 2015-06-05 13:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.69.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8313. Data: 2015-06-05 12:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.69.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ? 2020.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załcznika do uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8314. Data: 2015-06-05 11:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.69.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ? 2020.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8315. Data: 2015-06-05 11:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.69.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ? 2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
8316. Data: 2015-06-05 11:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.68.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8317. Data: 2015-06-05 11:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.68.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny
Wykonanie: Agnieszka Janik
8318. Data: 2015-06-05 10:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.67.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Górze.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8319. Data: 2015-06-05 10:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.67.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Górze
Wykonanie: Agnieszka Janik
8320. Data: 2015-06-05 10:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.66.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8321. Data: 2015-06-05 10:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.66.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
8322. Data: 2015-06-05 10:52
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.65.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu Szlacheckim.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8323. Data: 2015-06-05 10:52
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.65.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu Szlacheckim
Wykonanie: Agnieszka Janik
8324. Data: 2015-06-05 10:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.64.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługach-Radłach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8325. Data: 2015-06-05 10:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.64.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługach-Radłach
Wykonanie: Agnieszka Janik
8326. Data: 2015-06-05 10:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.63.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Starej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8327. Data: 2015-06-05 10:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.63.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Starej
Wykonanie: Agnieszka Janik
8328. Data: 2015-06-05 10:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.62.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach-Stanach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8329. Data: 2015-06-05 10:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.62.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach-Stanach
Wykonanie: Agnieszka Janik
8330. Data: 2015-06-05 10:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.61.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8331. Data: 2015-06-05 10:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.61.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
8332. Data: 2015-06-05 10:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.60.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8333. Data: 2015-06-05 10:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.60.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8334. Data: 2015-06-05 10:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.59.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały nr XXVII/1/2001 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 lutego 2001 roku w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą "Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8335. Data: 2015-06-05 10:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.59.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały nr XXVII/1/2001 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 lutego 2001 roku w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą ?Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód?
Wykonanie: Agnieszka Janik
8336. Data: 2015-06-05 10:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.58.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wydania opinii do Propozycji planu Aglomeracji Panki.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8337. Data: 2015-06-05 10:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.58.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wydania opinii do Propozycji planu Aglomeracji Panki
Wykonanie: Agnieszka Janik
8338. Data: 2015-06-05 10:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.57.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno?wypoczynkowe.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8339. Data: 2015-06-05 10:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.57.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8340. Data: 2015-06-05 10:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.57.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie
Wykonanie: Agnieszka Janik