główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVIII.172.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Załączniki:
Uchwała nr XVIII.172.2016 59 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XVIII.171.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2015 rok

Załączniki:
Uchwała nr XVIII.171.2016 57 KB
artykuł nr 3

Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń dot. udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przystajń

Załączniki:
Opinia RIO 969 KB
artykuł nr 4

Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 5

Opinia RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2015 r.

Załączniki:
Opinia RIO MB