główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Załączniki:
Treść sprawozdania MB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXVIII.260.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Załączniki:
Uchwała nr XXVIII.260.2017 59 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXVIII.259.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2016 rok

Załączniki:
Uchwała nr XXVIII.259.2017 57 KB
artykuł nr 4

Uchwała RIO w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń

Załączniki:
Treść uchwały 756 KB
artykuł nr 5

Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Załączniki:
Uchwała Komisji Rewizyjnej MB