główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6931. Data: 2016-02-12 09:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: 1Uchwała Nr XIV.145.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 184/5 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6932. Data: 2016-02-12 09:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.144.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 184/3 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6933. Data: 2016-02-12 09:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.144.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ? działki nr ewid. 184/3 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6934. Data: 2016-02-12 09:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.143.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych - działki nr ewid. 429/2 w m. Ługi-Radły.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6935. Data: 2016-02-12 09:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.143.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych ? działki nr ewid. 429/2 w m. Ługi-Radły
Wykonanie: Agnieszka Janik
6936. Data: 2016-02-12 09:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.142.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6937. Data: 2016-02-12 09:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.142.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6938. Data: 2016-02-12 09:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.141.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6939. Data: 2016-02-12 09:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.141.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6940. Data: 2016-02-12 09:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.140.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6941. Data: 2016-02-12 09:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.140.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6942. Data: 2016-02-12 09:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.139.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6943. Data: 2016-02-12 09:02
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.139.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6944. Data: 2016-02-12 09:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.138.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6945. Data: 2016-02-12 09:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.138.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
6946. Data: 2016-02-12 09:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.137.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6947. Data: 2016-02-12 09:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.137.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
6948. Data: 2016-02-12 08:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.136.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6949. Data: 2016-02-12 08:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.136.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
6950. Data: 2016-02-12 08:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.135.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6951. Data: 2016-02-12 08:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.135.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
6952. Data: 2016-02-12 08:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.134.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6953. Data: 2016-02-12 08:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV.134.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
6954. Data: 2016-02-12 08:38
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rolnictwa, Budżetu i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o zwołaniu posiedzenia komisji 17.02.2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
6955. Data: 2016-02-10 15:27
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano regulamin dofinansowania
Wykonanie: Agnieszka Janik
6956. Data: 2016-02-09 15:11
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono załącznik Ocena
Wykonanie: Agnieszka Janik
6957. Data: 2016-02-09 15:11
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono załącznik Informacja
Wykonanie: Agnieszka Janik
6958. Data: 2016-02-09 15:09
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono załącznik wniosek
Wykonanie: Agnieszka Janik
6959. Data: 2016-02-09 14:01
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: usunięcie artykułu: Protokół Nr XIII.2015 z XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28 grudnia 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6960. Data: 2016-02-09 14:01
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XIII.2015 z XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28 grudnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Agnieszka Janik