główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

811. Data: 2019-11-06 14:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XII.86.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Antonów dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
812. Data: 2019-11-06 07:53
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Realizacja budżetu gminy 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść opinii
Wykonanie: Agnieszka Janik
813. Data: 2019-11-06 07:53
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Realizacja budżetu gminy 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
814. Data: 2019-11-05 14:57
Dział: Urząd Gminy » Kontrole » 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zalecenie pokontrolne dot. kontroli zasobu i funkcjonowania archiwum zakładowego Urzędu Gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
815. Data: 2019-11-05 14:56
Dział: Urząd Gminy » Kontrole » 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zalecenie pokontrolne dot. kontroli zasobu i funkcjonowania archiwum zakładowego Urzędu Gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
816. Data: 2019-11-05 14:55
Dział: Urząd Gminy » Kontrole » 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zalecenie pokontrolne dot. kontroli zasobu i funkcjonowania archiwum zakładowego Urzędu Gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
817. Data: 2019-11-05 14:53
Dział: Urząd Gminy » Kontrole » 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Przystajń za okres od 1 stycznia 2015 r. do 7 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
818. Data: 2019-11-05 14:52
Dział: Urząd Gminy » Kontrole » 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Przystajń za okres od 1 stycznia 2015 r. do 7 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
819. Data: 2019-11-05 13:07
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XI.2019 z XI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 23 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
820. Data: 2019-11-05 12:50
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 z 30 października 2019 r. o wydaniu decyzji z 30 sierpnia 2019 r. znak MZP/2019/710/7762 dot. planowanego przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
821. Data: 2019-11-05 12:50
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 z 30 października 2019 r. o wydaniu decyzji z 30 sierpnia 2019 r. znak MZP/2019/710/7762 dot. planowanego przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
Wykonanie: Agnieszka Janik
822. Data: 2019-11-05 09:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w ramach zwiększonej kwoty subwencji oświatowej oraz w projekcie edukacyjnym ?Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
823. Data: 2019-11-04 09:16
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 z 30 października 2019 r. o wydaniu decyzji z 30 sierpnia 2019 r. znak MZP/2019/710/7762 dot. planowanego przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
824. Data: 2019-11-04 09:15
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 z 30 października 2019 r. o wydaniu decyzji z 30 sierpnia 2019 r. znak MZP/2019/710/7762 dot. planowanego przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
Wykonanie: Agnieszka Janik
825. Data: 2019-10-31 16:17
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara” - ETAP I
Wykonanie: Paweł Antczak
826. Data: 2019-10-31 16:16
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara” - ETAP I
Wykonanie: Paweł Antczak
827. Data: 2019-10-31 16:15
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara” - ETAP I
Wykonanie: Paweł Antczak
828. Data: 2019-10-31 16:14
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Nowa”
Wykonanie: Paweł Antczak
829. Data: 2019-10-31 16:14
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Nowa”
Wykonanie: Paweł Antczak
830. Data: 2019-10-31 16:13
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Nowa”
Wykonanie: Paweł Antczak
831. Data: 2019-10-31 16:07
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara” - ETAP I
Wykonanie: Paweł Antczak
832. Data: 2019-10-31 16:06
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Nowa”
Wykonanie: Paweł Antczak
833. Data: 2019-10-31 15:41
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Nowa”
Wykonanie: Paweł Antczak
834. Data: 2019-10-31 15:40
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara” - ETAP I
Wykonanie: Paweł Antczak
835. Data: 2019-10-31 15:38
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara” - ETAP I
Wykonanie: Paweł Antczak
836. Data: 2019-10-31 15:38
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara” - ETAP I
Wykonanie: Paweł Antczak
837. Data: 2019-10-31 15:35
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Nowa”
Wykonanie: Paweł Antczak
838. Data: 2019-10-31 15:34
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Nowa”
Wykonanie: Paweł Antczak
839. Data: 2019-10-31 15:33
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara” - ETAP I
Wykonanie: Paweł Antczak
840. Data: 2019-10-31 15:31
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Nowa”
Wykonanie: Paweł Antczak