główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12691. Data: 2012-03-27 11:21
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12692. Data: 2012-03-26 12:15
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Przystajń nr 13/2012 z dnia 6 marca w sprawie przeprowadzenia w dniu 17 marca 2012 r, konsultacji z mieszkańcami m. Michalinów w związku ze zmianą urzędowej nazwy miejscowości
Wykonanie: Agnieszka Janik
12693. Data: 2012-03-26 12:14
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Przystajń nr 10/2012 z dnia 28 lutego w sprawie przeprowadzenia w dniu 10 marca 2012 r, konsultacji z mieszkańcami m. Bagna w związku ze zmianą urzędowej nazwy miejscowości
Wykonanie: Agnieszka Janik
12694. Data: 2012-03-23 12:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim z nawodnieniem oraz wykonanie piłkochwytów - etap II"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12695. Data: 2012-03-20 12:42
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XV sesję Rady Gminy Przystajń (26 marca 2012 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12696. Data: 2012-03-20 12:42
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XV sesję Rady Gminy Przystajń (26 marca 2012 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12697. Data: 2012-03-19 16:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 15.2012 z dnia 19 marca 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12698. Data: 2012-03-19 16:33
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XV sesję Rady Gminy Przystajń (26 marca 2012 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12699. Data: 2012-03-19 16:33
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XV sesję Rady Gminy Przystajń (26 marca 2012 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12700. Data: 2012-03-19 16:33
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XV sesję Rady Gminy Przystajń (26 marca 2012 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12701. Data: 2012-03-19 16:27
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XV sesję Rady Gminy Przystajń (26 marca 2012 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12702. Data: 2012-03-19 16:27
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XV sesję Rady Gminy Przystajń (26 marca 2012 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12703. Data: 2012-03-19 16:26
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XV sesję Rady Gminy Przystajń (26 marca 2012 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12704. Data: 2012-03-19 16:26
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XV sesję Rady Gminy Przystajń (26 marca 2012 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12705. Data: 2012-03-19 16:16
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na XV sesję Rady Gminy Przystajń (26 marca 2012 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12706. Data: 2012-03-19 16:15
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 15.2012 z dnia 19 marca 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12707. Data: 2012-03-19 16:15
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 15.2012 z dnia 19 marca 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12708. Data: 2012-03-14 10:48
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Przystajń nr 13/2012 z dnia 6 marca w sprawie przeprowadzenia w dniu 17 marca 2012 r, konsultacji z mieszkańcami m. Michalinów w związku ze zmianą urzędowej nazwy miejscowości
Wykonanie: Agnieszka Janik
12709. Data: 2012-03-14 10:47
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Przystajń nr 13/2012 z dnia 6 marca w sprawie przeprowadzenia w dniu 17 marca 2012 r, konsultacji z mieszkańcami m. Michalinów w związku ze zmianą urzędowej nazwy miejscowości
Wykonanie: Agnieszka Janik
12710. Data: 2012-03-12 15:34
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12711. Data: 2012-03-06 15:16
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12712. Data: 2012-03-06 10:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim z nawodnieniem oraz wykonanie piłkochwytów - etap II"
Wykonanie: Alina Piśniak
12713. Data: 2012-03-01 10:01
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Przystajń nr 10/2012 z dnia 28 lutego w sprawie przeprowadzenia w dniu 10 marca 2012 r, konsultacji z mieszkańcami m. Bagna w związku ze zmianą urzędowej nazwy miejscowości
Wykonanie: Agnieszka Janik
12714. Data: 2012-03-01 10:00
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Przystajń nr 10/2012 z dnia 28 lutego w sprawie przeprowadzenia w dniu 10 marca 2012 r, konsultacji z mieszkańcami m. Bagna w związku ze zmianą urzędowej nazwy miejscowości
Wykonanie: Agnieszka Janik
12715. Data: 2012-03-01 09:36
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Przystajń)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12716. Data: 2012-03-01 09:36
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Przystajń)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12717. Data: 2012-03-01 09:35
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Kostrzyna I)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12718. Data: 2012-03-01 09:34
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Kostrzyna I)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12719. Data: 2012-03-01 09:32
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kamińsko
Wykonanie: Agnieszka Janik
12720. Data: 2012-03-01 09:32
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kamińsko
Wykonanie: Agnieszka Janik