główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10741. Data: 2013-09-16 09:27
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne ogłoszenie dot. dożynek
Wykonanie: Agnieszka Janik
10742. Data: 2013-09-10 15:06
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Informacja o wynikach naboru
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wynik naboru na stanowisko urzędnicze: Stanowisko pracy ds. utrzymania czystości i porządku w gminie .
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualną informację o wynikach naboru
Wykonanie: Agnieszka Janik
10743. Data: 2013-09-09 16:44
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 28.2013 z dnia 9 września 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano o postanowienie o zwołaniu sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10744. Data: 2013-09-09 16:43
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 28.2013 z dnia 9 września 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10745. Data: 2013-09-06 08:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 54/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 54
Wykonanie: Agnieszka Janik
10746. Data: 2013-09-06 08:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 54/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10747. Data: 2013-09-06 08:06
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne ogłoszenie dot. przerwy w dostawie wody
Wykonanie: Agnieszka Janik
10748. Data: 2013-09-03 09:55
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowano rejestr
Wykonanie: Agnieszka Janik
10749. Data: 2013-09-02 15:19
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Formatowano informację o dożynkach
Wykonanie: Agnieszka Janik
10750. Data: 2013-09-02 15:18
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o terminie dożynek
Wykonanie: Agnieszka Janik
10751. Data: 2013-08-30 14:16
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie - przerwanie dostaw wody dnia 03.09.2013
Wykonanie: Paweł Antczak
10752. Data: 2013-08-30 14:15
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
10753. Data: 2013-08-29 12:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 53/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 3 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10754. Data: 2013-08-29 11:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 53/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zał nr 2 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10755. Data: 2013-08-29 11:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 53/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załączniki od nr 3 do nr 7 do Informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10756. Data: 2013-08-29 11:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 53/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zał nr 1 i 2 do do Informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10757. Data: 2013-08-29 11:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 53/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zał nr 1 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10758. Data: 2013-08-29 11:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 53/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 53
Wykonanie: Agnieszka Janik
10759. Data: 2013-08-29 11:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 53/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10760. Data: 2013-08-28 09:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 52/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zarządzenie nr 52
Wykonanie: Agnieszka Janik
10761. Data: 2013-08-28 09:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 52/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10762. Data: 2013-08-27 15:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości zaliczki i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie działki zabudowanej w m. Mrówczak o nr ewid. 99/1.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 50
Wykonanie: Agnieszka Janik
10763. Data: 2013-08-27 14:44
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie - przerwanie dostaw wody dnia 29.08.2013
Wykonanie: Paweł Antczak
10764. Data: 2013-08-27 14:36
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
10765. Data: 2013-08-23 10:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
10766. Data: 2013-08-21 08:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 51/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10767. Data: 2013-08-21 08:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 51/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10768. Data: 2013-08-21 08:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości zaliczki i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie działki zabudowanej w m. Mrówczak o nr ewid. 99/1
Wykonanie: Agnieszka Janik
10769. Data: 2013-08-20 15:26
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o zwołaniu posiedzenia komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10770. Data: 2013-08-19 15:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2009
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXX/21/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu - ogłoszono: Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 85 z dn.20.05.2009 r., poz. 1885.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały - poprzedni plik nie otwierał się
Wykonanie: Agnieszka Janik