główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11701. Data: 2012-12-24 08:19
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Uchwały dotyczące wysokości diet radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI/46/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11702. Data: 2012-12-21 13:56
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXII sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację dot. projektów uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
11703. Data: 2012-12-21 13:53
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXII sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść projektu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11704. Data: 2012-12-21 13:52
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXII sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść projektu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11705. Data: 2012-12-21 13:51
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXII sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść projektu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11706. Data: 2012-12-21 13:51
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na XXII sesję Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11707. Data: 2012-12-21 12:26
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 22.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11708. Data: 2012-12-21 12:25
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 22.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11709. Data: 2012-12-18 13:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.146.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono treść uchwały w związku pomyłką pisarską
Wykonanie: Agnieszka Janik
11710. Data: 2012-12-18 12:38
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11711. Data: 2012-12-18 12:37
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
11712. Data: 2012-12-18 12:36
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
11713. Data: 2012-12-18 12:35
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11714. Data: 2012-12-18 12:32
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
11715. Data: 2012-12-18 12:32
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11716. Data: 2012-12-18 11:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 77/2012 z dnia 06 grudniu 2012 r. w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro..
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano poprawki w tytule Zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11717. Data: 2012-12-18 11:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 77/2012 z dnia 06 grudniu 2012 r. w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych w urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11718. Data: 2012-12-18 11:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 77/2012 z dnia 06 grudniu 2012 r. w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych w urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11719. Data: 2012-12-18 11:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 76/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie: opracowania Planu przygotowań podmiotów leczniczych i j.s.t. na potrzeby obronne państwa oraz Planu organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono poprawkę w tytule publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
11720. Data: 2012-12-18 11:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 77/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie: opracowania Planu przygotowań podmiotów leczniczych i j.s.t. na potrzeby obronne państwa oraz Planu organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11721. Data: 2012-12-17 11:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Dostawa opału - węgla kamiennego energetycznego asortyment EKO - groszek do Zespołu Szkół w Przystajni w roku 2013"
Wykonanie: Alina Piśniak
11722. Data: 2012-12-17 11:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Dostawa opału - węgla kamiennego energetycznego asortyment EKO - groszek do Zespołu Szkół w Przystajni w roku 2013"
Wykonanie: Alina Piśniak
11723. Data: 2012-12-14 10:23
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11724. Data: 2012-12-12 15:08
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Stanowisko pracy ds. utrzymania czystości i porządku w gminie.
Dodatkowy opis redaktora: Sprostowano błąd pisarski w ogłoszeniu o naborze
Wykonanie: Agnieszka Janik
11725. Data: 2012-12-12 14:09
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Stanowisko pracy ds. utrzymania czystości i porządku w gminie.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść ogłoszenia o naborze
Wykonanie: Agnieszka Janik
11726. Data: 2012-12-12 14:05
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Stanowisko pracy ds. utrzymania czystości i porządku w gminie
Wykonanie: Agnieszka Janik
11727. Data: 2012-12-12 13:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 75/2012 z dnia 6 grudnia 2012 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11728. Data: 2012-12-12 13:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 75/2012 z dnia 6 grudnia 2012 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11729. Data: 2012-12-12 12:37
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto zbędnie wprowadzoną publikację
Wykonanie: Agnieszka Janik
11730. Data: 2012-12-12 12:36
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o godzinach urzędowania w dniach 24 i 31 grudnia
Wykonanie: Agnieszka Janik