główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr III.25.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń

Załączniki:
Uchwała nr III.25.2018 MB
artykuł nr 2

Uchwała Nr III.24.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Przystań na 2019 rok

Załączniki:
Uchwała nr III.24.2018 MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr III.23.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok

Załączniki:
Uchwała nr III.23.2018 305 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr III.22.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Załączniki:
Uchwała nr III.22.2018 192 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr III.21.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2019 rok

Załączniki:
Uchwała nr III.21.2018 248 KB