główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE:"Zagospodarowanie centrum wsi Przystajń na plac parkingowy wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku"

artykuł nr 2

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie"przebudowa drogi dojazdowej do pól Stany-Ługi-Radły etap III"

artykuł nr 3

Ogłoszenie dotyczące: zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa gimnazjum wraz z budową hali sportowej w Gminie Przystajń"

Załączniki:
ogłoszenie 26 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 5.245.000 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową hali sportowej"