główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7021. Data: 2016-02-01 14:03
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XIII.2016.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
7022. Data: 2016-02-01 13:50
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XIII.2016.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
7023. Data: 2016-02-01 13:50
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XIII.2016.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
7024. Data: 2016-02-01 13:49
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XIII.2016.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
7025. Data: 2016-02-01 13:48
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XIII.2016.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
7026. Data: 2016-02-01 13:48
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XIII.2016.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
7027. Data: 2016-02-01 13:48
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XIII.2016.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
7028. Data: 2016-02-01 13:47
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XIII.2016.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7029. Data: 2016-02-01 13:46
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XIII.2016.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7030. Data: 2016-02-01 13:46
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję nr XIII.2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
7031. Data: 2016-01-29 08:29
Dział: Prawo Miejscowe » Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przystąpienie do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Wykonanie: Agnieszka Janik
7032. Data: 2016-01-29 08:26
Dział: Prawo Miejscowe » Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przystąpienie do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik do uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7033. Data: 2016-01-29 08:25
Dział: Prawo Miejscowe » Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przystąpienie do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano uchwałę Rady Gminy P-jń o przystąpieniu do Związku
Wykonanie: Agnieszka Janik
7034. Data: 2016-01-29 08:24
Dział: Prawo Miejscowe » Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń
Opis zmian: dodanie artykułu: Przystąpienie do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Wykonanie: Agnieszka Janik
7035. Data: 2016-01-27 15:05
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 28 grudnia 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7036. Data: 2016-01-27 14:45
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7037. Data: 2016-01-27 12:37
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść ogłoszenia o projekcie Gmina naturalnie słoneczna
Wykonanie: Agnieszka Janik
7038. Data: 2016-01-27 12:27
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
7039. Data: 2016-01-26 10:23
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano protokół z rozeznania cenowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
7040. Data: 2016-01-22 08:21
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
7041. Data: 2016-01-22 08:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7042. Data: 2016-01-22 08:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działki w Kuźnicy Nowej o nr ewid. 500/2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7043. Data: 2016-01-21 15:34
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie
Wykonanie: Agnieszka Janik
7044. Data: 2016-01-21 15:33
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o posiedzeniu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7045. Data: 2016-01-18 16:17
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianie numerów kont bankowych.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
7046. Data: 2016-01-18 16:15
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Ochrona środowiska » Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano wzór wniosku
Wykonanie: Agnieszka Janik
7047. Data: 2016-01-18 16:14
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Ochrona środowiska » Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku .
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano procedurę
Wykonanie: Agnieszka Janik
7048. Data: 2016-01-18 16:08
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o zwołaniu posiedzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7049. Data: 2016-01-15 10:16
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowano informację o kontach bankowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
7050. Data: 2016-01-15 10:01
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianie numerów kont bankowych.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono formatowanie
Wykonanie: Agnieszka Janik