główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7231. Data: 2015-12-11 14:55
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
7232. Data: 2015-12-11 14:54
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7233. Data: 2015-12-11 14:52
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
7234. Data: 2015-12-11 14:52
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
7235. Data: 2015-12-11 12:01
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko: kierownik referatu inwestycji w Urzędzie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano listę kandydatów
Wykonanie: Agnieszka Janik
7236. Data: 2015-12-11 12:00
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Opis zmian: dodanie artykułu: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko: kierownik referatu inwestycji w Urzędzie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7237. Data: 2015-12-11 08:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 121/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7238. Data: 2015-12-11 08:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 121/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7239. Data: 2015-12-11 08:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 121/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia nr 121/2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
7240. Data: 2015-12-11 08:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 121/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7241. Data: 2015-12-11 08:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 122/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7242. Data: 2015-12-11 08:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 122/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
7243. Data: 2015-12-11 08:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 122/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
7244. Data: 2015-12-11 08:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 122/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
7245. Data: 2015-12-11 08:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 122/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7246. Data: 2015-12-11 08:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 122/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7247. Data: 2015-12-11 08:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 122/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7248. Data: 2015-12-09 08:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 120/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono załącznik który się nie otwierał
Wykonanie: Agnieszka Janik
7249. Data: 2015-12-09 08:49
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Przystajń z dnia 30 listopada 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono załącznik który się nie otwierał
Wykonanie: Agnieszka Janik
7250. Data: 2015-12-08 13:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 120/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono załącznik z błędem pisarskim
Wykonanie: Agnieszka Janik
7251. Data: 2015-12-08 13:01
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Przystajń z dnia 30 listopada 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono załącznik z błędem pisarskim
Wykonanie: Agnieszka Janik
7252. Data: 2015-12-08 12:25
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodu marki: MERCEDES-BENZ VITO 2,3 D stanowiącego własność Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o unieważnieniu postępowania w sprawie sprzedaży
Wykonanie: Agnieszka Janik
7253. Data: 2015-12-08 12:24
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodu marki: MERCEDES-BENZ VITO 2,3 D stanowiącego własność Gminy Przystajń - postępowanie zostało unieważnione
Wykonanie: Agnieszka Janik
7254. Data: 2015-12-08 11:49
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. wprowadzone Uchwałą Nr XII.115.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (patrz zakładka: Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia / 2015).
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7255. Data: 2015-12-08 11:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.115.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono błąd pisarski w opisie publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7256. Data: 2015-12-08 11:40
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory informacji i deklaracji podatkowych wprowadzone Uchwałą Nr XII.115.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (patrz zakładka: Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia / 2015).
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono błąd pisarski w opisie publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7257. Data: 2015-12-08 11:38
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory informacji i deklaracji podatkowych wprowadzone Uchwałą Nr XII.115.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (patrz zakładka: Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia / 2015).
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację IL-1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7258. Data: 2015-12-08 11:38
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory informacji i deklaracji podatkowych wprowadzone Uchwałą Nr XII.115.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (patrz zakładka: Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia / 2015).
Dodatkowy opis redaktora: dodano deklarację DL1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7259. Data: 2015-12-08 11:37
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory informacji i deklaracji podatkowych wprowadzone Uchwałą Nr XII.115.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (patrz zakładka: Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia / 2015).
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację IR1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7260. Data: 2015-12-08 11:36
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory informacji i deklaracji podatkowych wprowadzone Uchwałą Nr XII.115.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (patrz zakładka: Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia / 2015).
Dodatkowy opis redaktora: dodano deklarację DR1
Wykonanie: Agnieszka Janik