główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12631. Data: 2012-04-24 13:15
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12632. Data: 2012-04-24 13:13
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12633. Data: 2012-04-24 13:11
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12634. Data: 2012-04-24 13:09
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12635. Data: 2012-04-24 07:55
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » skład Komisji - kadencja 2010-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: skład Komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
12636. Data: 2012-04-23 12:58
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12637. Data: 2012-04-23 12:57
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12638. Data: 2012-04-23 10:57
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12639. Data: 2012-04-23 10:56
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12640. Data: 2012-04-23 10:55
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12641. Data: 2012-04-23 10:55
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12642. Data: 2012-04-23 10:55
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12643. Data: 2012-04-18 10:45
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Gminny Program Gospodarki Odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Wykonanie: Agnieszka Janik
12644. Data: 2012-04-18 09:02
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Gminny Program Ochrony Środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Program Ochrony Środowiska - zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Przystajń Nr XVI/99/04 z dnia 20.04.2004 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12645. Data: 2012-04-18 08:57
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Gminny Program Gospodarki Odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Program Gospodarki Odpadami
Wykonanie: Agnieszka Janik
12646. Data: 2012-04-18 08:56
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Gminny Program Gospodarki Odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Program Gospodarki Odpadami
Wykonanie: Agnieszka Janik
12647. Data: 2012-04-18 08:55
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Gminny Program Gospodarki Odpadami
Opis zmian: dodanie artykułu: Gminny Program Gospodarki Odpadami
Wykonanie: Agnieszka Janik
12648. Data: 2012-04-16 13:43
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
12649. Data: 2012-04-13 15:20
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12650. Data: 2012-04-13 14:55
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12651. Data: 2012-04-06 07:57
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12652. Data: 2012-04-06 07:57
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12653. Data: 2012-04-06 07:56
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kamińsko
Wykonanie: Agnieszka Janik
12654. Data: 2012-04-06 07:55
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kamińsko
Wykonanie: Agnieszka Janik
12655. Data: 2012-04-06 07:55
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kostrzyna I
Wykonanie: Agnieszka Janik
12656. Data: 2012-04-06 07:54
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kostrzyna I
Wykonanie: Agnieszka Janik
12657. Data: 2012-04-04 07:41
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Wykonanie: Agnieszka Janik
12658. Data: 2012-04-02 13:48
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Wykonanie: Agnieszka Janik
12659. Data: 2012-03-29 09:40
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XV.108.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
12660. Data: 2012-03-29 09:39
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XV.108.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik