główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1951. Data: 2019-02-06 14:59
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV.33.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Mrówczak, Stany, Brzeziny i Kamińsko.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1952. Data: 2019-02-06 14:58
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV.33.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Mrówczak, Stany, Brzeziny i Kamińsko
Wykonanie: Agnieszka Janik
1953. Data: 2019-02-06 14:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV.35.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1954. Data: 2019-02-06 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy dydaktycznych dla projektu "Wspieramy najmłodszych"1
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1955. Data: 2019-02-06 14:45
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy dydaktycznych dla projektu "Wspieramy najmłodszych"1
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1956. Data: 2019-02-06 14:45
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy dydaktycznych dla projektu "Wspieramy najmłodszych"1
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1957. Data: 2019-02-06 14:44
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy dydaktycznych dla projektu "Wspieramy najmłodszych"1
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1958. Data: 2019-02-06 14:44
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy dydaktycznych dla projektu "Wspieramy najmłodszych"1
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1959. Data: 2019-02-06 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy dydaktycznych dla projektu "Wspieramy najmłodszych"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1960. Data: 2019-02-06 11:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1961. Data: 2019-02-06 10:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 14/2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
1962. Data: 2019-02-06 10:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 14/2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
1963. Data: 2019-02-06 10:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 14/2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1964. Data: 2019-02-06 10:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 14/2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1965. Data: 2019-02-06 10:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1966. Data: 2019-02-06 10:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 12/2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
1967. Data: 2019-02-06 08:47
Dział: Inne » RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1968. Data: 2019-02-06 08:46
Dział: Inne » RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1969. Data: 2019-02-06 08:44
Dział: Inne » RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1970. Data: 2019-02-04 16:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1971. Data: 2019-02-04 16:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1972. Data: 2019-02-01 12:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV.33.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Mrówczak, Stany, Brzeziny, i Kamińsko.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1973. Data: 2019-02-01 10:34
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
1974. Data: 2019-02-01 10:23
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1975. Data: 2019-01-31 15:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1976. Data: 2019-01-31 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1977. Data: 2019-01-30 11:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2019/2020.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1978. Data: 2019-01-30 11:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2019/2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
1979. Data: 2019-01-30 11:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2019/2020.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1980. Data: 2019-01-30 11:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2019/2020
Wykonanie: Agnieszka Janik