główna zawartość
artykuł nr 11

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na IV i V 2019 r.

Załączniki:
Harmonogram dyżurów 311 KB
artykuł nr 12

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+

Załączniki:
Obwieszczenie 121 KB
artykuł nr 13

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.16.2018 z dnia 4 marca 2018 r. dot. rozpatrzenia odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez wykonanie chodnika w m. Podłęże Szlacheckie na odcinkach od km 0+000 do 0+364,88 i od 0+000 do 203,00

Załączniki:
Obwieszczenie 505 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na I i II 2019 r.

Załączniki:
Harmonogram 368 KB
artykuł nr 15

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na IX i X 2018 r.

Załączniki:
Harmonogram 321 KB