główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7651. Data: 2015-10-30 08:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI.96.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Starej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7652. Data: 2015-10-30 08:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI.96.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Starej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7653. Data: 2015-10-30 08:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI.95.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7654. Data: 2015-10-30 08:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI.95.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku
Wykonanie: Agnieszka Janik
7655. Data: 2015-10-30 08:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI.94.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Antonów-Kuźnica Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7656. Data: 2015-10-30 08:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI.94.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Antonów-Kuźnica Nowa
Wykonanie: Agnieszka Janik
7657. Data: 2015-10-28 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678002S w miejscowości Kuźnica Stara".
Dodatkowy opis redaktora: dodano linię trasowania 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
7658. Data: 2015-10-28 13:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678002S w miejscowości Kuźnica Stara".
Dodatkowy opis redaktora: dodano linię trasowania 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
7659. Data: 2015-10-28 13:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678002S w miejscowości Kuźnica Stara".
Dodatkowy opis redaktora: dodano linię trasowania 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7660. Data: 2015-10-28 13:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678002S w miejscowości Kuźnica Stara".
Dodatkowy opis redaktora: dodano linię trasowania 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7661. Data: 2015-10-28 13:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678002S w miejscowości Kuźnica Stara".
Dodatkowy opis redaktora: dodano przekrój typowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
7662. Data: 2015-10-28 13:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678002S w miejscowości Kuźnica Stara".
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt zagospodarowania terenu 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7663. Data: 2015-10-28 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678002S w miejscowości Kuźnica Stara".
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt zagospodarowania terenu 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7664. Data: 2015-10-28 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678002S w miejscowości Kuźnica Stara".
Dodatkowy opis redaktora: dodano plan sytuacyjny 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7665. Data: 2015-10-28 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678002S w miejscowości Kuźnica Stara".
Dodatkowy opis redaktora: dodano plan sytuacyjny 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7666. Data: 2015-10-28 13:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678002S w miejscowości Kuźnica Stara".
Dodatkowy opis redaktora: dodano specyfikację techniczną
Wykonanie: Agnieszka Janik
7667. Data: 2015-10-28 13:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678002S w miejscowości Kuźnica Stara".
Dodatkowy opis redaktora: dodano przedmiar robót
Wykonanie: Agnieszka Janik
7668. Data: 2015-10-28 12:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678002S w miejscowości Kuźnica Stara".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7669. Data: 2015-10-28 12:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678002S w miejscowości Kuźnica Stara"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7670. Data: 2015-10-28 09:08
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr X.2015 z X sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 21 września 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
7671. Data: 2015-10-28 09:07
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr X.2015 z X sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 21 września 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7672. Data: 2015-10-28 09:05
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr X.2015 z X sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 21 września 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7673. Data: 2015-10-26 10:36
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7674. Data: 2015-10-26 10:33
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
7675. Data: 2015-10-23 10:48
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: głoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa, dz. nr ewid. 377 o pow. 0,0937 ha, obręb Podłęże Szlacheckie, nieużytki 196 m2, pastwisko 741 m2..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7676. Data: 2015-10-23 10:46
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: głoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa, dz. nr ewid. 377 o pow. 0,0937 ha, obręb Podłęże Szlacheckie, nieużytki 196 m2, pastwisko 741 m2.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7677. Data: 2015-10-23 10:34
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2015 roku .
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7678. Data: 2015-10-23 10:34
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację dot wyk budżetu za 2015 III kwartał
Wykonanie: Agnieszka Janik
7679. Data: 2015-10-23 10:32
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7680. Data: 2015-10-22 13:13
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie zasiłku szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku
Wykonanie: Alina Piśniak