główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10471. Data: 2013-11-05 12:31
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o posiedzeniu Komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10472. Data: 2013-11-05 07:42
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.219.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10473. Data: 2013-11-05 07:32
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.220.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10474. Data: 2013-11-05 07:30
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała nr XXIX.220.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego .
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto zdublowaną publikację dotyczącą podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
10475. Data: 2013-11-05 07:29
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.220.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10476. Data: 2013-11-05 07:29
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIX.220.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
10477. Data: 2013-11-04 16:50
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.224.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021 .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10478. Data: 2013-11-04 16:48
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIX.224.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
10479. Data: 2013-11-04 16:48
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.223.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10480. Data: 2013-11-04 16:47
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIX.223.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10481. Data: 2013-11-04 16:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.218.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Górki-Stany .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10482. Data: 2013-11-04 16:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIX.218.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Górki-Stany
Wykonanie: Agnieszka Janik
10483. Data: 2013-11-04 16:45
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.217.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10484. Data: 2013-11-04 16:44
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIX.217.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny
Wykonanie: Agnieszka Janik
10485. Data: 2013-11-04 16:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.216.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.212.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10486. Data: 2013-11-04 16:42
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIX.216.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.212.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
10487. Data: 2013-11-04 16:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.224.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10488. Data: 2013-11-04 16:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.223.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10489. Data: 2013-11-04 16:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.222.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/45/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przystajń na lata 2009-2016.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10490. Data: 2013-11-04 16:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.221.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10491. Data: 2013-11-04 16:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.220.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10492. Data: 2013-11-04 16:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX219.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10493. Data: 2013-11-04 16:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.218.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Górki-Stany.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10494. Data: 2013-11-04 16:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.217.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10495. Data: 2013-11-04 16:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.216.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.212.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10496. Data: 2013-10-31 15:01
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIX219.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
10497. Data: 2013-10-31 15:01
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIX.220.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
10498. Data: 2013-10-31 15:00
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIX.221.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
10499. Data: 2013-10-31 14:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIX.224.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
10500. Data: 2013-10-31 14:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIX.223.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik