główna zawartość
artykuł nr 1

Oddziały Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni:

 - oddział w Przystajni, Przystajń, ul.Targowa 6, 42-141 Przystajń, tel. 3191029

 - oddział w Górkach,  Górki 32, 42-141 Przystajń, tel. 3191917  

 - oddział w Kuźnicy Starej,  Kuźnica Stara 72, 42-141 Przystajń, tel. 3191831

 - oddział w Kostrzynie,  Kostrzyna 48, 42-141 Przystajń, tel. 3175041 

 

Dyrektor: mgr Jolanta Berg

Wicedyrektor: mgr Bożena Szczęsna

Dostępne kategorie:
Statut