główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7561. Data: 2015-10-30 14:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 103/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie: ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działki w Podłężu Szlacheckim o nr ewid. 377
Wykonanie: Agnieszka Janik
7562. Data: 2015-10-30 14:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 102/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7563. Data: 2015-10-30 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678021S ul. Leśna w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono ogłoszenie zamówienia które zawierało błąd
Wykonanie: Agnieszka Janik
7564. Data: 2015-10-30 13:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.85.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7565. Data: 2015-10-30 13:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.86.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7566. Data: 2015-10-30 13:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.86.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7567. Data: 2015-10-30 13:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.87.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń poprzez przyjęcie programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7568. Data: 2015-10-30 13:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.93.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7569. Data: 2015-10-30 12:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.91.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7570. Data: 2015-10-30 12:46
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.91.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o unieważnieniu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7571. Data: 2015-10-30 12:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.91.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o unieważnieniu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7572. Data: 2015-10-30 12:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678021S ul. Leśna w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano specyfikację techniczną
Wykonanie: Agnieszka Janik
7573. Data: 2015-10-30 12:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678021S ul. Leśna w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano przemiar
Wykonanie: Agnieszka Janik
7574. Data: 2015-10-30 12:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678021S ul. Leśna w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia o zamówieniu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7575. Data: 2015-10-30 12:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678021S ul. Leśna w miejscowości Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7576. Data: 2015-10-30 10:46
Dział: Inne » Karta Dużej Rodziny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.87.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń poprzez przyjęcie programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o rozstrzygnięciu nadzorczym
Wykonanie: Agnieszka Janik
7577. Data: 2015-10-30 10:43
Dział: Inne » Karta Dużej Rodziny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.87.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń poprzez przyjęcie programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7578. Data: 2015-10-30 10:41
Dział: Inne » Karta Dużej Rodziny
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X.87.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń poprzez przyjęcie programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7579. Data: 2015-10-30 10:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.87.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń poprzez przyjęcie programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację dot. rozstrzrygnięcia nadzorczego
Wykonanie: Agnieszka Janik
7580. Data: 2015-10-30 10:37
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.27.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości .
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o uchyleniu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7581. Data: 2015-10-30 10:35
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.110.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV.27.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7582. Data: 2015-10-30 10:35
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR XI.110.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV.27.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
7583. Data: 2015-10-30 10:28
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.109.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7584. Data: 2015-10-30 10:28
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR XI.109.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
7585. Data: 2015-10-30 10:20
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata targowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.108.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7586. Data: 2015-10-30 10:20
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata targowa
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR XI.108.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7587. Data: 2015-10-30 10:16
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.107.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7588. Data: 2015-10-30 10:15
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR XI.107.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
7589. Data: 2015-10-30 10:14
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.106.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7590. Data: 2015-10-30 10:14
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR XI.106.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik